Go to content

Zobacz, kto tworzył Krótką Instrukcję. O Raku Piersi

Krótka Instrukcja. O Raku Piersi to wynik pracy wielu osób, działających we wspólnym celu. To dzięki ich dobrej woli, zaangażowaniu i chęci dzielenia się swoją wiedzą mogliśmy zebrać w jednym miejscu porady, które mają szansę ułatwić drogę przez raka kolejnym dziewczynom i ich bliskim. 

Instrukcję napisaliśmy razem z:

  • kobietami, które przeszły raka piersi i chcą dzielić się swoją wiedzą oraz doświadczeniem z innymi;
  • osobami, które były przy swoich bliskich w czasie choroby i wspierały proces leczenia;
  • osobami pracującymi na rzecz kobiet z rakiem piersi i poszerzania świadomości na temat aspektów tej choroby w Polsce; oraz
  • lekarzami, lekarkami i psychoonkolożkami.

Współautorzy:

Marta Baczyńska-Kaczmarek
Katarzyna Bryk-Kotecka
Paulina Buczek
Małgorzata Ciszewska-Korona, psychoonkolog, fundacja Rak’n’Roll
Alicja Czarnecka
Paulina Dąbkowska
Marika Dąbrowska
Urszula Dragan
Aleksandra Dryzner

Anna Frączek
Maja Gołębiewska
dr Aleksander Grous, chirurg onkolog, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Aleksandra Hajduk
Aleksandra Jastrzębska
dr Paweł Kabata, chirurg onkolog, Klinika Chirurgii Onkologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Mateusz Kiryła
Anna Kupiecka, fundacja OnkoCafe
Olga Kłoda-Krajewska, psychoonkolog, Warszawskie Centrum Psychoonkologii
Jacek Maciejewski, fundacja Rak’n’Roll
Olga Myślińska, fundacja Rak’n’Roll
dr Katarzyna Pogoda, onkolog kliniczny, Centrum Onkologii – Instytut Marii Skłodowskiej-Curie
Ewelina Puszkin, fundacja OmeaLife
Agnieszka Witkowicz-Matolicz
Michał Sadzewicz
Dominika Sierdzińska, fundacja OmeaLife
Magdalena Sulikowska, fundacja Alivia
Adrianna Sobol, psychoonkolog, fundacja OnkoCafe
Magdalena Urban-Rybicka
Iwona Xiężopolska-Krzyżańska, fundacja Pełną Piersią Na Rzecz Rozwoju Rekonstrukcji Piersi

Dziękujemy także wszystkim osobom, które zechciały podzielić się z nami swoim doświadczeniem, wiedzą i radą poprzez formularz internetowy.
 

Koordynacja projektu: Marta Ploch i Robert Statkiewicz
Redaktor Naczelna: Karolina Wierzbińska
Wsparcie merytoryczne i organizacyjne: Bartosz Narzelski, Szymon Szymczyk, Luiza Pasikiewicz, Stanisław Wanatowicz, Jakub Beraś, Adam Bartkiewicz, Marta Dragan, Ewa Wojciechowska, Tomasz Suski
Korekta: Agnieszka Wierzbińska
Oprawa graficzna: Ania Troszkiewicz i Emilia Nyka

Matronat i wsparcie akcji